top of page
tło.png
logo.png

INFORMACJE

IBE.png

23 / 09 / 2020

30 / 09 / 2020

Termin rejestracji za pomocą formularza dostępnego poniżej, dla osób zgłaszających pracę:

Termin nadsyłania jednostronicowych streszczeń prac w języku angielskim. Szczegółowe instrukcje dla autorów dostępne poniżej:

30 / 09 / 2020

Termin rejestracji za pomocą formularza dostępnego poniżej, dla osób nie zgłaszających pracy:

30 / 11 / 2020

14 / 12 / 2020

Termin nadsyłania 8 stronicowych prac
w języku angielskim

Szczegółowe instrukcje dla autorów dostępne poniżej:

5 / 02 / 2021

Termin akceptacji nadesłanych prac

26 / 02 / 2021

Termin dokonywania opłat dla autorów zaakceptowanych prac

Terminy

Koszt uczestnictwa

opłata konferencyjna od osoby nie zgłaszającej artykułu

udział bezpłatny
600 zł

opłata za zaakceptowaną pracę do druku w wydawnictwie Springer

​Opłatę należy wpłacić na konto Politechniki Śląskiej:

ING Bank Śląski SA Oddział Gliwice

60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy wpisać:

Innovations in Biomedical Engineering – nazwisko i imię Uczestnika konferencji

bottom of page